עוסק מורשה מס הכנסה

עוסק מורשה מס הכנסה ומה שבניהם

פתיחתו של עסק מסוג עוסק מורשה (וגם עסקים אחרים) מחייב מערכת יחסים עם הגוף המאיים במדינה הרי הוא מס הכנסה. התנהלות נכונה אל מול רשויות המס היא כלי חשוב בניהול עסק, הן על מנת להימנע מחקירות וקנסות מיותרים והן על מנת לחסוך כסף לעסק בהיכרות ומיצוי הזיכויים השונים הניתנים על ידי מס הכנסה בעבור הוצאות ורכישות המוכרות במס. בסופו של דבר הנוסחה היא פשוטה: דיווח על ההכנסות לצד הצגת ההוצאות המוכרות במטרה להקטין את סכומי המס לתשלום בעבור העוסק המורשה. עוסק מורשה בניגוד לעוסק פטור אינו כפוף לתקרת הכנסות ולעיתים מדובר בעסקים בעלי הכנסות משמעותיות ותזרים מזומנים רציני, שבזכות התנהלות כלכלית נכונה והיכרות עם פקודות המס יכולים לחסוך כסף רב לטובת העסק.

הוצאות מוכרות במס

עוסק מורשה מס הכנסה– אלו הם שילוב מונחים שחייבים להכיר על מנת להתנהל בצורה נבונה, שכן מדובר במקרים רבים בהוצאה המשמעותית ביותר בעבור עסקים מסוימים. הבסיס של ההתנהלות הוא דיווח, כאשר חשיבות גדולה להיכרות עם פקודת המס ולהוצאות המוכרות על ידי מס הכנסה. הוצאה מוכרת היא הוצאה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, הנובעת מהוצאות שוטפות או מפחת בגין רכוש קבוע. נוסף על כך מוכרות גם הוצאות המקטינות את ההכנסה החייבת במס כגון הפקדות בקרן פנסיה, קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה.  באדיבות רו"ח עמית מהלל נפרוש בפניכם מקצת מההוצאות הללו:

  • עלויות אחזקת משרד- החל מהוצאות השכירות וכלה בחשבונות הארנונה, המים והחשמל. כל הוצאות המשרד ואחזקתו מוכרות במלואן.
  • שיווק- יחסי ציבור, אימון עסקי, ייעוץ מקצועי ופרסום. גם הוצאות אלה מוכרות על ידי רשויות המס במאת האחוזים.
  • תקשורת- אחזקת קווי טלפון במשרד, קווי אינטרנט, הקמה, אחזקה ואחסון של אתר אינטרנט לעסק- הוצאות המוכרות במלואן. אחזקת טלפונים סלולריים, קווי אינטרנט בבתי העובדים לשימוש עסקי- הוצאות המוכרות באופן חלקי.
  • נסיעות- נסיעות בתחבורה ציבורית מוכרות במלואן. אחזקת רכב מזכה בזיכוי חלקי במס, מתוך ההבנה כי הרכב ישמש גם לצרכים הפרטיים של בעליו.

רואה החשבון עמית מהלל ישמח לעמוד לרשותכם, עסקים גדולים כקטנים, עוסק מורשה מס הכנסה, בייעוץ וליווי עסקי אל מול רשויות המס, ניהול ספרי החשבונות ושירותים מקצועיים נוספים.